06:30 01/03/2017 - Vỏ trứng rất giàu canxi, tại sao bạn không ăn chúng?

Trong vỏ trứng rất giàu canxi, làm cách nào chúng ta có thể tận dụng được nguồn canxi dồi dào này?