08:50 12/01/2017 - Nghệ thuật thổi kẹo thành hình con vật siêu hấp dẫn

Từ một miếng kẹo nhỏ người nghệ nhân đường phố này đã biến chúng thành những con vật khác nhau, hấp dẫn thực khách.