10:10 08/01/2017 - Cách gói bánh chưng không cần khuôn vẫn đẹp như thường

Cách làm bánh chưng không cần khuôn vẫn đẹp như thường, hãy làm theo xem bạn có khéo tay không nhé.