10:03 20/08/2018 - Ba bước lột vỏ bề bề ai cũng làm được ngay

Con bề bề gai góc, lại khó bóc vỏ nhưng bạn chỉ cần nhớ 3 bước đơn giản này là đã có thể khiến chúng 'vỏ đi đằng vỏ, thịt về với thịt'. (theo Ngôi Sao)